Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia (Suleco)

Thông Tin Tuyển Dụng

TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾNG NHẬT N2)

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/12/2023
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Biên phiên dịch , Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm Trên 2 Năm