Giới thiệu về công ty

CN Công ty CP Nhựa Phú Lâm

Thông Tin Tuyển Dụng

Trợ lý văn phòng

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 9,000,000 - 11,000,000 VND
Hết hạn nộp 08/12/2023
Ngành nghề Hành chính / Thư ký