Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

TRƯỞNG PHÒNG CHIẾN LƯỢC THU HỒI NỢ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Ngày cập nhật: 04/12/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

- Quản lý hoạt động của phòng Chiến lược thu hồi nợ: định kỳ lập kế hoạch công việc, kế hoạch triển khai công việc và định hướng, đạo tạo cán bộ nội bộ phòng nhằm đạt mục tiêu đề ra; lập kế hoạch và phân bổ KPIs hợp lý cho từng bộ phận/nhân viên trong phòng;
- Trực tiếp giải quyết hoặc phân công, quản lý, kiểm soát công việc của các bộ phận/cá nhân trong phòng Chiến lược Thu hồi nợ liên quan đến các nhiệm vụ của Phòng từ mục 3 - 11 dưới đây;
- Tham gia xây dựng, kiểm soát, quản lý hệ thống văn bản (quy trình, hướng dẫn, hệ thống tiêu chí…) về quản lý nợ vay có vấn đề trên toàn hệ thống Mcredit và chịu trách nhiệm thực hiện phân luồng khoản vay giữa các đơn vị thu hồi nợ;
- Chủ động đề xuất các sáng kiến, công cụ hỗ trợ thu hồi nợ phù hợp theo tình hình thực tế trong từng thời kỳ. Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm thu hồi nợ
- Thống nhất số liệu với Trung tâm Thu hồi nợ về tình hình thực hiện chỉ tiêu thu hồi nợ; Các chương trình thưởng khuyến khích;
- Thực hiện các phân tích định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thu hồi nợ
- Theo dõi, quản lý các đơn vị thu hồi nợ thuê ngoài
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm xây dựng mô hình kế hoạch thu hồi nợ cho toàn công ty.
- Chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến tới các đơn vị xây dựng chương trình sản phẩm, chính sách bán hàng, rủi ro tín dụng
- Xây dựng quy định, quy trình giám sát chất lượng thu hồi nợ nhằm phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế, dự báo rủi ro, vi phạm có thể xảy ra đối với hoạt động thu hồi nợ.
- Giám sát các hoạt động của Trung tâm thu hồi nợ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, chính sách quy trình liên quan đến hoạt động thu hồi nợ. Đề xuất các giải pháp cải thiện/khắc phục/phòng ngừa;
- Tư vấn cho ban lãnh đạo Khối trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Phòng Chiến lược thu hồi nợ

Yêu Cầu Công Việc

- Chuyên ngành Toán Tin, Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, có kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí quản lý. 
- Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh ở trình độ Khá
- Có khả năng xây dựng các kế hoạch ngắn và trung hạn theo định hướng chiến lược chung của Công ty đồng thời hướng dẫn, truyền thông cho những người xung quanh về các giá trị cốt lõi, tầm nhìn, định hướng của Công ty.
- Có khả năng thay đổi, điều chỉnh quy định, quy trình của đơn vị đang cung cấp.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy logic, sáng tạo, liên tục cải tiến
- Có kỹ năng phân tích tổng hợp chuyên sâu, có khả năng đánh giá phân tích các rủi ro danh mục trên nhiều phương diện, theo nhiều khâu từ khâu phát triển sản phẩm đến bán hàng, thẩm định, ban hành chính sách và thu hồi nợ
- Am hiểu về các chính sách, sản phẩm, quy định, quy trình về hoạt động cho vay, thu hồi nợ, xử lý nợ của nội bổ tổ chức cũng như quy định pháp luật có liên quan.

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

https://mcredit.com.vn/Qui mô công ty: 6000
TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Chi tiết

Các công việc tương tự

TRƯỞNG PHÒNG CHIẾN LƯỢC THU HỒI NỢ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with