Giới thiệu về công ty

CIBON TOOL VIET NAM

Thông Tin Tuyển Dụng

Trưởng Phòng kế hoạch sản xuất (PMC)

Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Lương $ 25,000,000 - 35,000,000 VND
Hết hạn nộp 12/12/2023
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm 2 - 5 Năm