Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Trưởng Phòng Thanh tra và Kiểm soát nội bộ

Công ty CP IIG Việt Nam
Ngày cập nhật: 26/04/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Quản lý chất lượng; Cải tiến, chuẩn hóa Hệ thống quy trình, quy định của Công ty

 • Xây dựng và kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ, tiêu chuẩn chất lượng, bảng kiểm tuân thủ nhằm đảm bảo kiểm soát tốt hoạt động của các phòng ban, bộ phận.
 • Xây dựng và cập nhật, cải tiến các quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ Thanh tra và Kiểm soát nội bộ của phòng.
 • Đề xuất và đưa ra các giải pháp cải tiến tiêu chuẩn chất lượng và các quy trình, quy định của Công ty.
 • Tham gia thẩm định và tham mưu, tư vấn cho quản lý các phòng ban, bộ phận trong việc xây dựng hoặc cải tiến, chuẩn hóa nội dung các quy trình, quy định nghiệp vụ của các phòng ban, bộ phận nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Công ty đã đặt ra.

2.Thanh tra & kiểm soát

 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá tính chính xác, hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty và các cơ sở, chi nhánh. Giám sát hoạt động kiểm toán Công ty (nếu có).
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng lao động toàn bộ Công ty.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, dòng tiền của Công ty và các cơ sở, chi nhánh.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác quản lý thông tin, dữ liệu của Công ty, đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả khai thác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Tổ chức kiểm tra tính tuân thủ của các phòng ban, bộ phận. Đánh giá tính ứng dụng, cập nhật và hiệu quả của hệ thống quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc.
 • Rà soát, phát hiện lỗi vi phạm và nhận diện các rủi ro (vốn có và tiềm ẩn), các sơ hở, yếu kém, gian lận, thiệt hại, lãng phí… trong toàn bộ công tác quản lý các hoạt động vận hành của Công ty. Đo lường, đánh giá các tổn thất đối với từng hoạt động.
 • Đề xuất, kiến nghị giải pháp xử lý khắc phục lỗi vi phạm và phòng ngừa rủi ro. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các phòng ban, bộ phận trong công tác phòng ngừa, xử lý và khắc phục sai phạm hoặc rủi ro theo giải pháp đã được phê duyệt.
 • Tổ chức việc điều tra, thanh tra lỗi vi phạm, xử lý các khiếu nại, khiếu kiện của CBNV nội bộ và của Khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, 198X, có 5 năm kinh nghiệm làm trưởng phòng kiểm soát nội bộ/kiểm soát tuân thủ

- Có kinh nghiệm & kiến thức về các lĩnh vực như nhân sự, tài chính - kế toán - kiểm toán, vận hành, quản lý tài sản, phân tích dữ liệu,...

- Nhanh nhẹn, óc tổ chức, khả năng bao quát và giải quyết vấn đề

- Tư duy logic & tư duy hệ thống.

- Có khả năng tư vấn, định hướng cách sử dụng & khai thác các nguồn lực hiệu quả.

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty CP IIG Việt Nam

www.iigvietnam.com
Được thành lập vào năm 2000, IIG là tổ chức hàng đầu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar về khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục. Tại Việt...Chi tiết

Trưởng Phòng Thanh tra và Kiểm soát nội bộ

Công ty CP IIG Việt Nam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with