Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm Assistant Sales Manager B2B tại Bình Dương 172

Filter Result

Địa điểm
  • 40
  • 22
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Ngành nghề
  • 65
  • 34
  • 26
  • 23
  • 22
  • 22
  • 20
  • 18
  • 13
  • 13
  • 11
  • 11
  • 11
  • 10
  • 10
  • 9
  • 9
  • 9
  • 8
  • 8
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
MegaCEO

Sales Manager (B2B/Lubricants, SN9672)

MegaCEO

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Lương: 44 Tr - 48,4 Tr VND

Ngày cập nhật: 05/07/2021