Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm Tr�����ng Ph��ng K��� To��n tại Hồ Chí Minh 4

Filter Result

Địa điểm
Ngành nghề
  • 4
  • 2
  • 2
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Nhân Viên Vận Hành Máy (Nam/Nữ) - Làm Việc Tại Nhà Máy Đảm Bảo 5k - Không Yêu Cầu Kinh Ngiệm

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 26/07/2021
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Công Nhân Vận Hành Máy - Làm Việc Tại Nhà Máy (Lương Cơ Bản Lên Đến 175%)- An Toàn Bảo Đảm 5K - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm - Nhà Máy 4 (Mới)

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 28/07/2021
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Công Nhân Vận Hành Máy - Làm Việc Tại Nhà Máy (Lương Cơ Bản Lên Đến 175%)- An Toàn Bảo Đảm 5K - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm - Nhà Máy 1 (Mới)

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh

Ngày cập nhật: 29/07/2021
Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Công Nhân Vận Hành Máy - Làm Việc Tại Nhà Máy (Lương Cơ Bản Lên Đến 175%)- An Toàn Bảo Đảm 5K - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm - Nhà Máy 3

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh