Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm QAQC staff 112

Filter Result

Địa điểm
 • 39
 • 37
 • 9
 • 8
 • 7
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Ngành nghề
 • 65
 • 40
 • 19
 • 15
 • 12
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

61245 - QA/QC staff

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Hải Dương

Lương: 13,2 Tr - 17,6 Tr VND