Tìm việc dễ dàng...

2329 việc làm Ngân hàng, CNTT - Phần mềm tại Hà Nội theo ngày cập nhật mới nhất

Sắp xếp theo
access_alarms

Gửi tôi việc làm tương tự

Nhu cầu tuyển dụng việc làm ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Đặc biệt là trong vài tháng gần đây, nền kinh tế có dấu hiệu khôi phục lại sau khủng hoảng về đại dịch COVID 19 khiến cho nhu cầu tuyển dụng việc làm ngân hàng ngày càng cao. Đây là ngành nghề cần nguồn nhân lực có chất lượng và trình độ cao.

Bạn có thể apply vào các công việc như: chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên thu hồi nợ, chuyên viên chăm sóc khách hàng, kiểm soát viên ngân hàng, giao dịch viên ngân hàng, ... Trong đó, một khảo sát đã chỉ ra rằng các ngân hàng hiện nay đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng ở ba vị trí: quản trị rủi ro, quản lý và đầu tư. Mặc dù lĩnh vực ngân hàng đang mở rộng việc làm nhưng thị trường tuyển dụng luôn cạnh tranh khốc liệt nên bạn cần phải nỗ lực nếu muốn làm việc ở ngân hàng.

Đối với thu nhập bình quân của một số vị trí trong ngành Ngân hàng theo kinh nghiệm như sau:

  • Nhân viên tài chính có dưới một năm kinh nghiệm có mức lương trung bình là 8.200.000 VNĐ.