Ban Quản Lý Dự Án Khí Đông Nam Bộ

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Ban Quản Lý Dự Án Khí Đông Nam Bộ là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) với chức năng hoạt động là quản lý và tổ chức triển khai các dự án thu gom khí tại khu vực Đông Nam Bộ. Để phục vụ cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, đơn vị chúng tôi đang tìm kiếm các ứng cử viên có năng lực và kinh nghiệm.

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Ban Quản Lý Dự Án Khí Đông Nam Bộ

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with