Công ty TNHH Hansoll Kovi Vina

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty TNHH Hansoll Kovi Vina là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Công ty hoạt động trong lĩnh vực in lụa và thêu vi tính trên các sản phẩm may mặc.

Hiện nay, do nhu cầu sản xuất, công ty cần tuyển dụng các ứng viên cho vị trí sau:

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Công ty TNHH Hansoll Kovi Vina

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with