Cty TNHH Xi Măng FICO Bình Dương

Loại hình hoạt động:

Mô tả công ty

Công ty TNHH Xi Măng FICO Bình Dương chuyên sản xuất và kinh doanh xi măng PCB 30, PCB 40, PCB 50. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí sau:

VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN ( vị trí)

tại Cty TNHH Xi Măng FICO Bình Dương

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.8) 3822-6060 hoặc (84.4) 6268-1919
In Partnership with