Tìm việc dễ dàng...

Apparel Sourcing Company (ASC)

Apparel Sourcing Company (ASC)

Địa điểm

Lầu 7, Số 953, Đường CMT8, Phường 7, Q Tân Bình. TP.HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Ít hơn 10
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
162 followers

Giới thiệu về công ty

Chúng tôi là văn phòng đại diện công ty Apparel Sourcing Company (ASC) đã họat động trên 10 năm trong lĩnh vực may mặc

Việc làm đang tuyển

Thiết Kế Cut & Key

Thiết Kế Cut & Key

Apparel Sourcing Company (ASC)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Craftmen

Craftmen

Apparel Sourcing Company (ASC)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Leader

Leader

Apparel Sourcing Company (ASC)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
R&D

R&D

Apparel Sourcing Company (ASC)

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh