Tìm việc dễ dàng...

Bureau Veritas Việt Nam

Bureau Veritas Việt Nam

Địa điểm

36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
111 followers

Giới thiệu về công ty

Bureau Veritas Việt Nam thuộc tập đoàn Bureau Veritas của Pháp, cung cấp một loạt các dịch vụ từ
giám định, kiểm định, thử nghiệm, chứng nhận, quản lý tính nguyên vẹn của tài sản và hỗ trợ kỹ
thuật liên quan đến các dịch vụ đào tạo, thuê ngoài và tư vấn.
► Công nghiệp (Dầu khí, điện, công nghiệp chế biến chế tạo): Đánh giá thiết kế, Đảm bảo chất
lượng - Kiểm soát chất lượng (QA/QC), Chứng nhận dự án từ giai đoạn đầu, Mua sắm, Lắp đặt và
Vận hành thử cho đến Vận hành với các giải pháp OPEX và cho đến khi ngừng hoạt động.
► Xây dựng & Cơ sở hạ tầng: Đánh giá Thiết kế, Giám sát Thi công và Hỗ trợ Quản lý Dự án
trong tất cả các giai đoạn của dự án từ Lập kế hoạch, Thiết kế, Mua sắm & Xây dựng, Bàn giao và
các cơ sở đi vào hoạt động.
► Năng lượng & Tiện ích:Các dịch vụ cho Phát điện (trang trại gió & mặt trời), Công nghệ truyền
tải và phân phối, cũng như các tiện ích về nước, khí đốt và chất thải.
► Thực phẩm & Hàng hóa Nông nghiệp: Giám định, Thử nghiệm tất cả các loại mặt hàng, từ
nông sản thực phẩm đến dầu mỏ và hóa dầu, kim loại và khoáng sản, than đá.
► Đào tạo & Chứng nhận: Chất lượng, An toàn sức khỏe và Môi trường, An ninh thông tin Hệ
thống quản lý (ISO 9001/14001/45001/27001…), An toàn thực phẩm, Đánh giá bên thứ hai, Đào
tạo.

Việc làm đang tuyển

CS Officer - Chinese Speaking

CS Officer - Chinese Speaking

Bureau Veritas Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội
BD Executive – Non-Food Certification Sector

BD Executive – Non-Food Certification Sector

Bureau Veritas Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Giám sát Sắc ký - Chromatography Supervisor

Giám sát Sắc ký - Chromatography Supervisor

Bureau Veritas Việt Nam

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Cần Thơ