Tìm việc dễ dàng...

Capriby Fraser - Công ty Liên Doanh Luxel Apt
Capriby Fraser - Công ty Liên Doanh Luxel Apt

Capriby Fraser - Công ty Liên Doanh Luxel Apt

Địa điểm

Số 2, đường C, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Liên doanh
165 followers

Giới thiệu về công ty

Số 2, đường C, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam