Tìm việc dễ dàng...

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN

Địa điểm

Căn số 00.10, tầng 3, Tháp B1, Khu chung cư phức hợp Lô M2 (Sarimi) - Số 72 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
114 followers

Giới thiệu về công ty

Căn số 00.10, tầng 3, Tháp B1, Khu chung cư phức hợp Lô M2 (Sarimi) - Số 72 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam