Tìm việc dễ dàng...

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

Địa điểm

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 500-999
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
372 followers

Giới thiệu về công ty


Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn là công ty chuyên sản xuất bao bì giấy thành lập nặm 2015

Quy mô từ 500 đến 700 công nhân viên


Địa chỉ:  Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Lộc Khang - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai

 

Việc làm đang tuyển

Trưởng phòng QA/QC

Trưởng phòng QA/QC

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên thiết kế kỹ thuật

Nhân viên thiết kế kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên vận hành lò hơi

Nhân viên vận hành lò hơi

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên bảo trì

Nhân viên bảo trì

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên QA

Nhân viên QA

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 13 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên IT quản lý hệ thống

Nhân viên IT quản lý hệ thống

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân Viên Phòng Giá

Nhân Viên Phòng Giá

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai
Quản Đốc Sản Xuất

Quản Đốc Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Đồng Nai
Nhân viên Thu Mua

Nhân viên Thu Mua

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Đồng Nai