Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Địa điểm

Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 25-99
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
691 followers

Giới thiệu về công ty

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD Tên tiếng anh: HD SECURITIES CORPORATION Tên viết tắt: HDS Giấy phép thành lập và hoạt động số 47/UBCKNN-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 Vốn điều lệ: 1.023.000.000.000 (Bằng chữ: Một nghìn không trăm hai mươi ba tỷ đồng) Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3B và 9, Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Nghiệp vụ kinh doanh: ✓ Môi giới chứng khoán. ✓ Tự doanh chứng khoán. ✓ Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán. ✓ Lưu ký chứng khoán. ✓ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Việc làm đang tuyển

Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

Trưởng nhóm Nguồn vốn (P. Kinh doanh thị trường tài chính & QL đối tác)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Chuyên viên Quản trị rủi ro

Chuyên viên Quản trị rủi ro

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

Chuyên viên vận hành (OPS - có kinh nghiệm về cổ phiếu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp - miền Bắc

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp - miền Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Chuyên viên kiểm soát nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Phó Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác

Phó Phòng Kinh doanh Thị trường tài chính & Quản lý đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

Trưởng phòng Vận hành (Nghiệp vụ/OPS)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp - miền Bắc

Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp - miền Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

Chuyên viên môi giới chứng khoán - HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh