Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HAUTECH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HAUTECH VIỆT NAM

Địa điểm

Lô K11, đường số 3, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
60 followers

Giới thiệu về công ty

Lô K11, đường số 3, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Nhân viên thủ kho

Nhân viên thủ kho

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HAUTECH VIỆT NAM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Long An
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HAUTECH VIỆT NAM

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Long An
Nhân viên kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HAUTECH VIỆT NAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Long An
Trưởng Nhóm CNC

Trưởng Nhóm CNC

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HAUTECH VIỆT NAM

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Long An
nhân viên QC

nhân viên QC

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HAUTECH VIỆT NAM

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Long An
Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HAUTECH VIỆT NAM

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Long An