Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

Địa điểm: Số 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Qui mô công ty: 150-200Loại hình hoạt động: Cổ phần

201 followers

Việc làm đang tuyển (120)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Kỹ sư thiết kế HVAC Hồ Chí Minh 10 Tr - 12 Tr VND 19-06-2021
Chuyên viên IT Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 19-06-2021
Nhân viên IT Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 19-06-2021
Trưởng phòng Thi công cơ điện Hồ Chí Minh 20 Tr - 25 Tr VND 19-06-2021
Nhân viên Edit Video Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 19-06-2021
Nhân viên Thiết kế đồ họa Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 19-06-2021
Trưởng phòng Marketing Hà Nội 20 Tr - 25 Tr VND 19-06-2021
Kỹ sư R&D nhiệt lạnh Hà Nội 10 Tr - 20 Tr VND 19-06-2021
Kỹ sư cơ khí R&D Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 19-06-2021
Kỹ sư Tự động hóa Hà Nội 10 Tr - 18 Tr VND 18-06-2021
Kỹ sư thiết kế cơ điện, HVAC Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 18-06-2021
Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng) Hà Nội 6 Tr - 20 Tr VND 18-06-2021
Graphic Designer Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 18-06-2021
Nhân viên Edit Video Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 18-06-2021
Kỹ sư thiết kế (Dự án) Hà Nội 9 Tr - 11 Tr VND 18-06-2021
Kỹ sư thiết kế Điện lạnh/Nhiệt lạnh Bắc Ninh 8 Tr - 12 Tr VND 18-06-2021
Kỹ sư Kết cấu Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 18-06-2021
Trưởng nhóm/ kỹ sư thiết kế mạch, lập trình điện tử Hà Nội 15 Tr - 30 Tr VND 18-06-2021
Nhân viên kỹ thuật bảo hành Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 18-06-2021
Sale Admin Hà Nội 6 Tr - 9 Tr VND 18-06-2021
Nhân viên IT (Quản trị hệ thống CNTT) Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 18-06-2021
Nhân viên IT (Quản trị hệ thống CNTT) Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 18-06-2021
Nhân viên An toàn công trình Hà Nội 7 Tr - 8 Tr VND 17-06-2021
Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng) Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 17-06-2021
Kỹ sư thiết kế Điện lạnh/Nhiệt lạnh Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 17-06-2021
Graphic Designer Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 17-06-2021
Kỹ sư Trắc đạc Hà Nội, Bắc Ninh 8 Tr - 12 Tr VND 17-06-2021
Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng) Hà Nội 7 Tr - 20 Tr VND 17-06-2021
Kỹ sư Tự động hóa Hà Nội 10 Tr - 18 Tr VND 17-06-2021
Chuyên viên IT (Quản trị hệ thống mạng) Hà Nội 10 Tr - 20 Tr VND 17-06-2021
Nhân viên QA/QC Hà Nội 7 Tr - 8 Tr VND 17-06-2021
Nhân viên Edit Video Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 17-06-2021
Graphic Designer Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 17-06-2021
Kế toán công trường Hà Nội 6 Tr - 8 Tr VND 17-06-2021
Chuyên viên tuyển dụng Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 17-06-2021
Nhân viên Mua hàng Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 17-06-2021
Kỹ sư thiết kế Điện lạnh/Nhiệt lạnh Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 17-06-2021
Kỹ sư thiết kế (Dự án) Hà Nội 9 Tr - 11 Tr VND 17-06-2021
Kỹ sư giám sát thi công Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 17-06-2021
Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng) Hà Nội 6 Tr - 20 Tr VND 17-06-2021
Dược sỹ, kỹ sư hóa dược, sinh hóa, thực phẩm Hà Nội 10 Tr - 12 Tr VND 17-06-2021
Kỹ sư thiết kế cơ điện, HVAC Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 16-06-2021
kỹ sư kết cấu Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 16-06-2021
Nhân viên QA/QC Hà Nội 7 Tr - 8 Tr VND 16-06-2021
Kỹ sư giám sát thi công Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 16-06-2021
Kỹ sư Tự động hóa Hà Nội 10 Tr - 18 Tr VND 16-06-2021
Kỹ sư R&D Nhiệt lạnh Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 16-06-2021
Kỹ sư giám sát thi công Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 16-06-2021
Kỹ sư thiết kế cơ điện, HVAC Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 16-06-2021
Kỹ sư thiết kế (Dự án) Hà Nội 9 Tr - 11 Tr VND 16-06-2021
Kế toán công trường Hà Nội 6 Tr - 8 Tr VND 16-06-2021
Trưởng nhóm/ kỹ sư thiết kế mạch, lập trình điện tử Hà Nội 15 Tr - 30 Tr VND 16-06-2021
Nhân Viên QA/QC Hà Nội 7 Tr - 8 Tr VND 16-06-2021
NHÂN VIÊN KINH DOANH Bắc Ninh 8 Tr - 12 Tr VND 16-06-2021
Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng) Hà Nội 6 Tr - 20 Tr VND 16-06-2021
Trưởng phòng Marketing Hà Nội 20 Tr - 25 Tr VND 16-06-2021
KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN LẠNH/NHIỆT LẠNH Bắc Ninh 8 Tr - 12 Tr VND 16-06-2021
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH Bắc Ninh 12 Tr - 15 Tr VND 16-06-2021
Dược sỹ, kỹ sư hóa dược, sinh hóa, thực phẩm Hà Nội 10 Tr - 12 Tr VND 16-06-2021
Kỹ sư thiết kế Điện lạnh/Nhiệt lạnh Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 16-06-2021
NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH Bắc Ninh 8 Tr - 12 Tr VND 16-06-2021
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT Bắc Ninh 12 Tr - 15 Tr VND 16-06-2021
Graphic Designer Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 16-06-2021
Nhân viên kỹ thuật bảo hành Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 15-06-2021
Kỹ thuật viên Bảo hành (Service) Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 15-06-2021
Nhân viên QA/QC Hà Nội 7 Tr - 8 Tr VND 15-06-2021
Kỹ sư Tự động hóa Hà Nội 10 Tr - 18 Tr VND 15-06-2021
Kỹ sư thiết kế (Dự án) Hà Nội 9 Tr - 11 Tr VND 15-06-2021
Kỹ sư thiết kế Điện lạnh/Nhiệt lạnh Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 15-06-2021
Trưởng phòng HCNS Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 15-06-2021
Nhân viên kinh doanh Hà Nội, Bắc Ninh 6 Tr - 8 Tr VND 15-06-2021
Trưởng phòng quản lý Bảo hành – Bảo trì Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 15-06-2021
Nhân viên IT (Quản trị hệ thống CNTT) Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 15-06-2021
Sales Engineer (Kỹ sư bán hàng) Hà Nội 6 Tr - 8 Tr VND 15-06-2021
Nhân viên An toàn công trình Hà Nội 7 Tr - 8 Tr VND 15-06-2021
Kỹ Sư Thiết Kế Điện Lạnh/ Nhiệt Lạnh Bắc Ninh 8 Tr - 12 Tr VND 15-06-2021
Kỹ sư Trắc đạc Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Nhóm/ Kỹ Sư Thiết Kế Mạch, Lập Trình Điện Tử Hà Nội 15 Tr - 30 Tr VND 15-06-2021
Graphic Designer Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 15-06-2021
Kỹ sư Kết cấu Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 15-06-2021
Nhân Viên IT (Quản Trị Hệ Thống CNTT) Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 15-06-2021
Graphic Designer Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 15-06-2021
Nhân viên IT (Quản trị hệ thống CNTT) Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 15-06-2021
Kỹ sư thiết kế (Dự án) Hà Nội 9 Tr - 11 Tr VND 15-06-2021
Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Điện, HVAC Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 15-06-2021
Kỹ sư giám sát thi công Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 15-06-2021
Kỹ Sư Thiết Kế Điện Lạnh/ Nhiệt Lạnh Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 15-06-2021
Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 15-06-2021
Kỹ sư giám sát công trình cơ điện lạnh Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 14-06-2021
Kỹ thuât viên bảo hành Hà Nội, Hồ Chí Minh 10 Tr - 15 Tr VND 14-06-2021
Sale Admin Hà Nội 6 Tr - 9 Tr VND 14-06-2021
Quản lý bảo hành-bảo trì Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 14-06-2021
Dược sỹ, kỹ sư hóa dược, sinh hóa, thực phẩm Hà Nội 10 Tr - 12 Tr VND 12-06-2021
Kỹ sư nhiệt lạnh R&D Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 12-06-2021
Kỹ sư Tự động hóa Hà Nội 10 Tr - 20 Tr VND 12-06-2021
Chuyên viên Tuyển dụng nhân sự Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 12-06-2021
Nhân viên Mua hàng Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 12-06-2021
Kỹ sư thiết kế Dự án Hà Nội 9 Tr - 12 Tr VND 12-06-2021
KẾ TOÁN TỔNG HỢP Bắc Ninh 12 Tr - 15 Tr VND 11-06-2021
Trưởng phòng Kinh doanh thiết bị Hà Nội 13 Tr - 25 Tr VND 08-06-2021
Thực tập sinh Xuất Nhập Khẩu Hà Nội 2 Tr - 3 Tr VND 08-06-2021
Nhân viên Kế toán Hà Nội 6 Tr - 8 Tr VND 06-06-2021
Chỉ huy trưởng Hà Nội 15 Tr - 22 Tr VND 05-06-2021
Kỹ sư trắc đạc Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 05-06-2021
Kiến trúc sư Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 05-06-2021
Kỹ sư hiện trường Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 05-06-2021
Trưởng nhóm thiết kế- kiến trúc Hà Nội 12 Tr - 20 Tr VND 05-06-2021
Kỹ sư kết cấu Hà Nội 10 Tr - 14 Tr VND 05-06-2021
Kỹ sư thiết kế HVAC Hồ Chí Minh 10 Tr - 12 Tr VND 04-06-2021
Chuyên viên Tuyển dụng nhân sự Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 31-05-2021
Kỹ sư kỹ thuật giải pháp Bắc Ninh 8 Tr - 10 Tr VND 30-05-2021
Nhân viên Sale thị trường Bắc Ninh 6 Tr - 15 Tr VND 30-05-2021
Nhân viên mua hàng - vật tư Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 30-05-2021
Chỉ huy trưởng Hà Nội 15 Tr - 22 Tr VND 27-05-2021
Kỹ sư trắc đạc Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 27-05-2021
Kỹ sư hiện trường Hà Nội 8 Tr - 14 Tr VND 27-05-2021
Trưởng phòng Marketing Hà Nội 15 Tr - 20 Tr VND 23-05-2021
Nhân viên kế toán Hà Nội 6 Tr - 8 Tr VND 23-05-2021
Kỹ sư giám sát thi công Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 23-05-2021
Chuyên viên tuyển dụng Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 23-05-2021

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư INTECH thành lập vào tháng 8 năm 2012. Sau gần 10 năm hoạt động, INTECH Group đã khẳng định được uy tín và vị trí tiên phong của mình trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp giải pháp liên quan đến xử lý không khí với những yêu cầu khắt khe cho các ứng dụng trong phòng sạch,ps sản xuất linh kiện điện tử, các trang thiết bị y tế, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe... Thành công trong rất nhiều dự án lớn nhỏ, đến nay, INTECH đã được các khách hàng trong nước và quốc tế tin tưởng hợp tác, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu. Năm 2019, INTECH hoàn thiện hệ thống Quản lý chất lượng là hệ thống Quy trình, quy định được vận hành trên toàn công ty được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận quốc tế (tập đoàn TUV NORD Đức). Ngoài ra, INTECH cũng chủ động trong khâu R&D để nghiên cứu và phát triển ra các sản phẩm công nghệ cao. Đây là kết quả của sự say mê trong cuộc hội ngộ của những người Việt yêu công nghệ, song hành, gắn bó cùng nhau.

Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, INTECH khởi đầu từ một công ty nhỏ đã vươn mình trở thành 1 Group có trụ sở tại Hà Nội, chi nhánh tp HCM, chi nhánh ( đại diện)Đà Nẵng và nhà máy sản xuất ở Bắc Ninh. Chúng tôi đã đem sản phẩm và dịch vụ đến hàng ngàn đối tác và KH trong và ngoài nước.

Hiện tại, INTECH Group đang hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp giải pháp liên quan đến xử lý không khí. Là một đợn vị chuyên sâu và tiên phong hàng đầu, INTECH hội tụ rất nhiều kĩ sư, thạc sĩ và chuyên gia về cơ điện - nhiệt lạnh. Các giải pháp của INTECH đã được triển khai trên cả nước và trong rất nhiều lĩnh vực có yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng không khí như: phòng mổ bệnh viện, phòng sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất dược phẩm, mĩ phẩm, trang thiết bị y tế, phòng cách ly áp lực âm,...Với mục tiêu trở thành trợ lý, đối tác tin cậy của khách hàng, chắc chắn INTECH Group sẽ mang đến cho quý khách hàng những giải pháp và sản phẩm tối ưu

Thông điệp từ Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

1. Quy luật nhân quả, “có gieo trồng mới có gặt”

-   Cuộc đời chúng ta hiện tại là sự biểu lộ ra thành quả của những nhân tốt xấu trong quá khứ. Thế nên muốn tiến bộ, muốn tương lai tốt đẹp thì ngay trong hiện tại chúng ta phải gieo trồng những nhân tốt.

2.  “Trồng trọt không săn bắn”

-   Chúng ta hưởng thành quả do những gì mà chính chúng ta tạo nên chứ không tranh cướp, cướp đoạt từ kẻ khác, không hạ bệ người khác để đạt được mục đích của riêng mình.

3.  “Dừng lại là tự sát”

-  Trong một xã hội luôn luôn không ngừng chuyển động, việc chúng ta làm là phải luôn luôn thay đổi và cải tiến để có thể thích ứng và đón đầu những ngọn sóng.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with