Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

Địa điểm

Quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://donghung.com.vn/
186 followers

Giới thiệu về công ty

Quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam