Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

Địa điểm

Quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://donghung.com.vn/
250 followers

Giới thiệu về công ty

Quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Kế Toán Trưởng

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội
Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội
Quản Đốc Sản Xuất

Quản Đốc Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội
Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội
Phó Giám Đốc Phụ Trách Kỹ Thuật – Sản Xuất

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kỹ Thuật – Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội