Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

Địa điểm

Số 111 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
31 followers

Giới thiệu về công ty

Số 111 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Social Media/ Community

Social Media/ Community

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội
Editor & Camera man

Editor & Camera man

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội
Content Creator - Chuyên Viên Sáng Tạo Nội Dung

Content Creator - Chuyên Viên Sáng Tạo Nội Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội
Chuyên viên Kinh doanh - SENIOR SALES

Chuyên viên Kinh doanh - SENIOR SALES

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

$ 14 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội
Sales Manager_TPKD

Sales Manager_TPKD

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

$ 18 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội
Nhân Sự Tổng Hợp

Nhân Sự Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO INDAY VIỆT NAM

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội