Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TOPSKILLS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TOPSKILLS

Địa điểm

55 Trương Quốc Dung, Phường 10, quận Phú Nhuận


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cá nhân
  • Website: https://topskills.com.vn/
13 followers

Giới thiệu về công ty

TOPSKILLS – công ty thành viên của TOPPION GROUP đã ra đời, kế thừa trọn vẹn nền tảng từ công ty mẹ với mô hình MTC ® (Mindset – Training – Coaching), mục tiêu cung cấp những GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN từ tư vấn, đào tạo đến công cụ đo lường hiệu quả:
TƯ VẤN: Xây dựng Từ điển năng lực, Khung năng lực & Lộ trình đào tạo.
ĐÀO TẠO: Triển khai đào tạo tư duy & kỹ năng.
CÔNG CỤ: Phát triển các công cụ đo lường sau đào tạo hiểu quả theo tiêu chuẩn Quốc tế được các tổ chức hàng đầu thế giới công nhận.
Chúng tôi thấu hiểu các vấn đề cốt lõi trong công tác lãnh đạo và mong muốn được đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm cải tiến nền móng lãnh đạo bằng những giải pháp hiệu quả tối ưu.

Thông điệp từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TOPSKILLS

“KIẾN TẠO LÃNH ĐẠO KẾ THỪA”