Tìm việc dễ dàng...

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

Địa điểm

Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Hà Nội


Thông tin công ty
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
 • Website: http://vdigital.vn/gioi-thieu/
274 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI Joint Stock Company) được thành lập vào ngày 14/10/2011 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần thương mại Viễn thông Tin học Bưu điện.

Trong suốt quá trình hoạt động, VDI đã có những chuyển đổi tích cực về định hướng, chiến lược, dẫn tới những bước phát triển không ngừng trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tích hợp, dịch vụ số cho các ngành trọng điểm như Ngân hàng, Viễn thông, Công nghệ thông tin…

Việc làm đang tuyển

System Engineer (Kỹ sư Hệ thống)

System Engineer (Kỹ sư Hệ thống)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

$ Dưới 35 Tr VND

 • Hà Nội
Network Postsale Engineer (Kĩ Sư Triển Khai)

Network Postsale Engineer (Kĩ Sư Triển Khai)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

$ Dưới 30 Tr VND

 • Hà Nội
Security Engineer (Kỹ sư Bảo mật)

Security Engineer (Kỹ sư Bảo mật)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

$ Dưới 30 Tr VND

 • Hà Nội
Network Presale Engineer (Kỹ Sư Tư Vấn Giải Pháp)

Network Presale Engineer (Kỹ Sư Tư Vấn Giải Pháp)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

$ Dưới 35 Tr VND

 • Hà Nội
Presale Security Engineer (Kỹ sư Tư vấn giải pháp)

Presale Security Engineer (Kỹ sư Tư vấn giải pháp)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

$ Dưới 35 Tr VND

 • Hà Nội
Quản Lý Dự Án

Quản Lý Dự Án

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

$ Dưới 35 Tr VND

 • Hà Nội
Project Manager

Project Manager

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

$ Dưới 35 Tr VND

 • Hà Nội
Quản Lý Dự Án (Project Manager)

Quản Lý Dự Án (Project Manager)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

$ Dưới 35 Tr VND

 • Hà Nội
System Engineer

System Engineer

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

$ Dưới 35 Tr VND

 • Hà Nội
Presale Security Engineer (Kỹ sư Tư vấn giải pháp)

Presale Security Engineer (Kỹ sư Tư vấn giải pháp)

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

$ Dưới 35 Tr VND

 • Hà Nội