Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUANG

Địa điểm

Số 12 ngõ 45A phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
209 followers

Giới thiệu về công ty

MỘT SỐ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUANG:

- Sản xuất điện
- Xây dựng công trình điện
- Lắp đặt hệ thống điện
- Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu, súng, đạn, tem và tiền kim khí)
- Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại ( trừ bán buôn vàng)
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu ( Loại trừ các loại hàng hóa Nhà nước cấm)
- Bán buôn tổng hợp (trừ dược phẩm và các loại Nhà nước cấm)
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động