Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Địa điểm

Số 15 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
119 followers

Giới thiệu về công ty

abcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyzabcdxyz

Việc làm đang tuyển

PHÓ PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

PHÓ PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

$ 14 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH

NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
HỌC VIỆC KẾ TOÁN

HỌC VIỆC KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

$ 5 Tr - 5 Tr VND

  • Hồ Chí Minh