Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579

Địa điểm

Tầng 12 Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, Số 255-257 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: http://www.cecico579.com.vn
245 followers

Giới thiệu về công ty

Tầng 12 Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, Số 255-257 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Thông điệp từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579

Tên Công ty:  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579

Tên giao dịch quốc tế:

CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 579

Tên viết tắt: CECICO579

Địa chỉ:Tầng 12, Vĩnh Trung Plaza: 255 - 257 Hùng Vương - Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại :(84.511).3.666.579; (84.511).3.666.999

Fax: (84.511).3.666.335

info@cecico579.com.vn

Tài khoản số: 0041.00.0045880 - Tại ngân hàng Ngoại thương TP ĐN

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC PHÒNG BAN NGHIỆP VỤ:

Phòng Tổ chức-Nhân sự: 

Phòng Đầu tư-Kỹ thuật 

Phòng Tài chính-Kế toán 

B. CÁC ĐƠN VỊ  TRỰC THUỘC CÔNG TY và CÓ VỐN GÓP CHI PHỐI:

1.Công ty CP 579-STT(Trung Tâm Đào Tạo và Dạy Nghề 579) :

Ông           : Trần Quốc Hùng        Chức vụ : Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc

Địa chỉ        :98 Núi Thành - Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại   : 0511.216579 - 631650


2/ Ban Quản lý Dự án Khu Đô thị Phú Mỹ An  :

Ông           : Đàm Quang Tuấn        Chức vụ : Giám đốc (Kiêm nhiệm)

Địa chỉ       : Phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

3/ Công ty Cổ phần VIỆT THÉP :

Ông           : Đàm Quang Tuấn       Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Ông           : Đàm Quang Việt         Chức vụ : Tổng Giám đốc

Địa chỉ       : Lô 13-14/II đường 2F Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại   : 08.4283788
                 :08.4283786
Fax            : 08.4281586                       

Email         : vitasteel@yahoo.com

4/ Công ty Cổ phần 579 Phát Đạt:

Ông         : Nguyễn Hữu Dương    Chức vụ : Giám đốc Công ty

Địa chỉ      : Tầng 7 Vĩnh Trung Plaza - 255-257 Hùng Vương - Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : 0511.3666979

5/ Sàn Giao dịch Bất Động Sản Đà Nẵng
Ông          : Đàm Quang Việt   Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ      : 253 - Hùng Vương - Đà Nẵng

Điện thoại  : 0511.3666689

6/ Công ty Cổ phần 579-Trọng Tín

Ông      : Lê Trường Vũ    Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 7 Vĩnh Trung Plaza, 255-257 Hùng Vương - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3.889399

Việc làm đang tuyển

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Quảng Nam | Đà Nẵng
PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 579

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Quảng Nam