Tìm việc dễ dàng...

Công ty Cổ phần Khách sạn Silk Path

Công ty Cổ phần Khách sạn Silk Path

Địa điểm

Số 195, 197, 199 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
2 followers

Giới thiệu về công ty

Số 195, 197, 199 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam