Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN HDBANK

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN HDBANK

Địa điểm

19 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao , Quận 1, TP.HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
1.077 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN HDBANK, Địa chỉ: 19 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao , Quận 1, TP.HCM