Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT NHÀ MỘC

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT NHÀ MỘC

Địa điểm

Số nhà 36A, đường Nghệ An Xiêng Khoảng, xóm 2, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
3 followers

Giới thiệu về công ty

Số nhà 36A, đường Nghệ An Xiêng Khoảng, xóm 2, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam