Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN PLAY NUTRITION

CÔNG TY CỔ PHẦN PLAY NUTRITION

Địa điểm

Số nhà 36, tổ 8, cụm 1 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
95 followers

Giới thiệu về công ty

Số nhà 36, tổ 8, cụm 1 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam