Tìm việc dễ dàng...

Công Ty Cổ phần Quản Lý - Vận Hành - Khai Thác Bất Động Sản Hà Đô

Công Ty Cổ phần Quản Lý - Vận Hành - Khai Thác Bất Động Sản Hà Đô

Địa điểm

60 Trường Sơn, Phường 02, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: http://hadopm.com
958 followers

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ phần Quản Lý - Vận Hành - Khai Thác Bất Động Sản Hà Đô (HADO PM)  là một Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Hà Đô. HADO PM là đơn vị chuyên quản lý các tài sản, BĐS sau đầu tư thuộc Tập đoàn Hà Đô và các BĐS thuộc Chủ đầu tư, Bản Quản trị khác ngoài Tập đoàn.