Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIGERSEA

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIGERSEA

Địa điểm

114B Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
49 followers

Giới thiệu về công ty

114B Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Kỹ Sư Hóa Dầu
(Mới)

Kỹ Sư Hóa Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TIGERSEA

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương