Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN REI SEAFOODS

CÔNG TY CỔ PHẦN REI SEAFOODS

Địa điểm

Số 23 Đường 53, Khu dân cư Văn Minh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
67 followers

Giới thiệu về công ty

Số 23 Đường 53, Khu dân cư Văn Minh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam