Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN SEREPOK

CÔNG TY CỔ PHẦN SEREPOK

Địa điểm

56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
277 followers

Giới thiệu về công ty

Giới thiệu về công ty:

Giải pháp không gian làm việc cho doanh nghiệp Từ những văn phòng riêng tuyệt đẹp tới các phòng họp rộng rãi, sảnh chung độc đáo, những pantry sắc màu tới những booth ngồi riêng tư, chúng tôi tạo ra môi trường đảm bảo cho sự hiệu quả trong công việc, tính kết nối cộng đồng và sự sáng tạo.

Thông điệp từ công ty:

Đặt nền móng

Khi bắt đầu xây dựng Serepok, chúng tôi mong muốn xây dựng một nền tảng những không gian làm việc thân thiện nhất. Chúng tôi khao khát xây dựng một cộng đồng hợp tác và sáng tạo cao nhất, trong cộng đồng đó mỗi thành viên luôn thể hiện được giá trị tốt nhất. Cộng đồng luôn là trọng tâm cảm hứng để chúng tôi xây dựng Serepok.

Thành công

Với chúng tôi thành công là khi chúng tôi tạo ra được sản phẩm tốt nhất và nụ cười của khách hàng.

Đội Ngũ Serepok

Ở Serepok con người là yếu tố trung tâm, mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng tạo nên giá trị và văn hoá của công ty, chúng tôi tận tâm giúp đội ngũ của mình đi nhanh hơn trên con đường sự nghiệp. Đội ngũ của chúng tôi những thành viên sáng tạo luôn cố gắng hoàn thiện mình, kiên trì và đùm bọc lẫn nhau để tạo nên những điều tuyệt vời cho cộng đồng. Chặng đường phía trước còn dài nhưng chúng tôi luôn tiến về phía trước và không bị khuất phục bởi bất cứ khó khăn nào.