Tìm việc dễ dàng...

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thành Việt

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thành Việt

Địa điểm

Tầng 2 (Khối đế - Tháp 6), Somerset The Vista, số 628C đường Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
690 followers

Giới thiệu về công ty

Tầng 2 (Khối đế - Tháp 6), Somerset The Vista, số 628C đường Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam