Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

Địa điểm

Số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
53 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ. Số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.