Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ GREEN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ GREEN

Địa điểm

7A/43/15 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
414 followers

Giới thiệu về công ty

7A/43/15 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Kỹ Sư Đường Ống (Piping)

Kỹ Sư Đường Ống (Piping)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ GREEN

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Đường Ống (Piping)

Kỹ Sư Đường Ống (Piping)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ GREEN

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh