Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN THOMAS CAREY

CÔNG TY CỔ PHẦN THOMAS CAREY

Địa điểm

LÔ A5, ĐƯỜNG SỐ 1, CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG, P.UYÊN HƯNG, TP. TÂN UYÊN, T. BÌNH DƯƠNG


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
321 followers

Giới thiệu về công ty

LÔ A5, ĐƯỜNG SỐ 1, CỤM CÔNG NGHIỆP UYÊN HƯNG, P.UYÊN HƯNG, TP. TÂN UYÊN, T. BÌNH DƯƠNG

Việc làm đang tuyển

Drawing Sofa Staff/Nhân Viên Vẽ Kỹ Thuật

Drawing Sofa Staff/Nhân Viên Vẽ Kỹ Thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN THOMAS CAREY

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương
PD Costing Manager/Giám Đốc Chi Phí PD

PD Costing Manager/Giám Đốc Chi Phí PD

CÔNG TY CỔ PHẦN THOMAS CAREY

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương