Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MƯỜI

Địa điểm

134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://ttdp.vn/
75 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Mười hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho thuê Kios phục vụ mục đích kinh doanh, kinh doanh dược và trang thiết bị y tế với trung tâm Thương mại Dược phẩm và Trang thiết bị y tế có quy mô lớn trong cả nước.Trải qua hơn 17 năm hoạt động, Trung tâm Thương mại Dược phẩm và Trang thiết bị y tế – Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Mười đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình,không những chỉ ở phía Nam mà còn trên phạm vi cả nước. 

Hình ảnh công ty