Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MINH SG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MINH SG

Địa điểm

Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
59 followers

Giới thiệu về công ty

Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh