Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Địa điểm

Số 102 C49, phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://masothue.com/0106457075-cong-ty-co-phan-tu-van-giao-duc-va-dao-tao-ha-noi
40 followers

Giới thiệu về công ty

Số 102 C49, phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam