Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIK XANH
CÔNG TY CỔ PHẦN UNIK XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIK XANH

Địa điểm

Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
410 followers

Giới thiệu về công ty

UNIK HOLDINGS GROUP là một tổ hợp các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như Đầu tư tài chính, Du lịch trải nghiệm,Du lịch nghĩ dưỡng, Dịch vụ hỗ trợ quản trị doanh nghiệp, Dịch vụ quản lý vận hành, Dịch vụ homecare, Dịch vụ bất động sản, thương mại,...Các công ty trên được tổ chức theo mô hình tập đoàn lấy Công ty đầu tư tài chính (UNIK HOLDINGS) làm công ty mẹ với vai trò quản lý vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên thông qua các công cụ quản lý hệ thống tập trung như: quản trị chiến lược, quản trị nhân sự, quản trị rủi ro nhằm đảm bảo tính minh bạch về thông tin quản lý, hiệu quả trong sử dụng nguồn lực và có năng lực ứng phó với biến đổi của môi trường kinh doanh.
Các công ty thành viên:

  1. Công ty Cổ phần Unik Xanh: Thực hiện đầu tư vào lĩnh vực du lịch với nhiệm vụ phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch sự kiện.
  2. Công ty TNHH MTV Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Unik: Thực hiện đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ Tư vấn Quản trị doanh nghiệp có nhiệm vụ phát triển các sản phẩm về Tư vấn, Hỗ trợ Quản lý về CNTT, Quản lý Thông tin Doanh nghiệp, Quản lý Hợp đồng, Quản lý Tài chính, Quản lý Hành chính, Quản lý Chiến lược, Quản lý Truyền thông, Thương hiệu, Marketing.
  3. Công ty CP Unikare: Thực hiện đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ quản lý vận hành, dịch vụ gia đình với nhiệm vụ phát triển các sản phẩm dịch vụ quản lý vận hành và Homecare.
  4. Công ty CP đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội: Thực hiện đầu tư vào lĩnh vực bất động sản kinh doanh với nhiệm vụ khai thác cho thuê các mặt bằng đang hiện hữu, lập dự án đầu tư mới cho quỹ đất đang có …