Tìm việc dễ dàng...

Công ty cổ phần  vận tải đường sắt Việt Nam
Công ty cổ phần  vận tải đường sắt Việt Nam

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Việt Nam

Địa điểm

Số 89 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 500-999
  • Loại hình hoạt động: Nhà nước
  • Website: https://trvrailway.com/
104 followers

Giới thiệu về công ty

1. Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt nam được thành lập năm 2017 với sứ mệnh kết nối các doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp logisitcs.
Vietnam Railway Transport Joint Stock Company was established in 2017 with a mission of connecting manufacturing enterprises to logistics enterprises.

2. Công ty có đầy đủ toa xe, phương tiện để thực hiện dịch vụ vận tải, logistics bằng đường sắt kết hợp vận tải đa phương thức và các dịch vụ khác tạo nên chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh: chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả, an toàn và tin cậy...
The Company is fully equipped with carriages, vehicles to carry out transport, logistics services by railway combined with multi-modal transport and other services, thus creating a complete service chain of: quality, profession, efficiency, safety and reliability...

3. Đối tác & Cổ đông chiến lược: Công ty cổ phần LOGISTICS U&I (UNILOG)
Strategic partner & shareholder: LOGISTICS U&I (UNILOG) Joint Stock Company

4. Các đối tác và khách hàng tiêu biểu trong lình vực toa xe, hạ tầng, vận tải đường sắt: TCTĐSVN, Haraco, Ratraco, Saratrains, Xe lửa Gia Lâm, Xe lửa Dĩ An...
Distinguished partners and customers in the sectors of carriage, infrastructure, railway transport: VR, Haraco, Ratraco, Saratrains, Gia Lam Train, Di An Train, etc.

5. Các đối tác và khách hàng tiêu biểu trong lịnh vực cung cấp logistics bao gồm: THJ, An Binh Logs, SBI, HPS ...
Distinguished partners and customers in the sector of logistics supply including: THJ, An Binh Logs, SBI, HPS, etc.

6. Các đối tác và khách hàng tiêu biểu trong lĩnh vực lĩnh vực sản xuất bao gồm: Pomina, Tisco, Việt Đức, Hoà phát, Đạm Ninh Bình...
Distinguished partners and customers in the sector of production including: Pomina, Tisco, Viet Duc, Hoa Phat, Ninh Binh Nitrogenous Fertilizer, etc.

Thông điệp từ Công ty cổ phần vận tải đường sắt Việt Nam

Tầm nhìn
Trở thành 1 trong 20 công ty đứng đæu Việt Nam về thị phần Logistics. Tập trung cung cấp giải pháp McLean cho 20% doanh nghiệp vận tâi nội địa täi Việt Nam, mảng Logistics hàng công nghiệp.

Sứ mệnh
Khơi nguồn một cuộc cách mäng đổi mới trong ngành vận chuyển đường sắt, góp phần tiêu chuẩn hóa chuỗi logistics hàng công nghiệp täi Việt Nam. TRV cùng đồng hành và phát triển cùng các doanh
nghiệp Sản xuất trong mảng logistics. TRV cam kết một dịch vụ Tốt hơn – Rẻ hơn hiện tại, minh bạch và an toàn, kết nối nâng cao hiệu suất toàn hệ thống, qua đó nâng sức mạnh cạnh tranh cûa nền Kinh tế Việt Nam.

Giá trị cốt lõi
"TRV là hãng tàu đường sắt có năng lực vận tải đường sắt chuyên nghiệp và vượt trội, cung cấp một dịch vụ logistics toàn diện bằng nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại. TRV với những tiềm năng của mình mong muốn kết nối với những doanh nghiệp vận tải có năng lực, cùng phát huy các điểm mạnh, tăng năng lực vận tải đa phương thức để từ đó tối ưu chuỗi giá trị, đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia."