Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED

CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED

Địa điểm

666/10/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 25-99
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
 • Website: https://villamed.vn/ve-chung-toi/
259 followers

Giới thiệu về công ty

666/10/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
666/10/1 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Việc làm đang tuyển

Kế toán trưởng
(Mới)

Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Nhân viên đăng ký thuốc
(Mới)

Nhân viên đăng ký thuốc

CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED

$ Trên 12 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh dược phẩm

Nhân viên kinh doanh dược phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED

$ Trên 10 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán

CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED

$ Trên 10 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Giám đốc Bán hàng

Giám đốc Bán hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Thủ kho dược phẩm

Thủ kho dược phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý

Chuyên viên pháp lý

CÔNG TY CỔ PHẦN VILLAMED

$ Dưới 15 Tr VND

 • Hồ Chí Minh