Tìm việc dễ dàng...

Công ty cổ phần X Craft

Công ty cổ phần X Craft

Địa điểm

164/141 Phố Giáp Nhị , Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://xcrafts.info/
14 followers

Giới thiệu về công ty

We are a manufacturer specializing in providing neon wedding lights, events, birthdays, home decor, bars & restaurants,... We're passionate about our work. We research, design, and handcraft handmade lights with love. Our lights will make your room stand out. We're here to brightly light your thoughts and ideas, bringing color to life with affordable, high-quality indoor and outdoor decor & party supplies.

Việc làm đang tuyển

Nhân viên kinh doanh thương mại điện tử

Nhân viên kinh doanh thương mại điện tử

Công ty cổ phần X Craft

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội