Tìm việc dễ dàng...

Công ty CP Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn (SENCO)

Công ty CP Công nghệ Môi trường và Xây dựng Sài Gòn (SENCO)

Địa điểm

Lầu 5, 163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường11, Quận Phú Nhuận


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: http://www.senco.com.vn/
676 followers

Giới thiệu về công ty

 

Công ty SENCO có năng lực kỹ thuật cao cả về lý thuyết cũng như thực tiễn trong các lĩnh vực:

  •     Tư vấn thiết kế kỹ thuật và công nghệ môi trường;
  •     Tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát công trình;
  •     Lập dự án đầu tư xây dựng;
  •     Xây dựng các công trình cấp – thoát nước, kỹ thuật môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị;
  •    Giám định hàng hóa; giám định hàng hải, giám định thiết bị kỹ thuật và phương tiện vận tải.

Với mong muốn đóng góp khả năng, tri thức và kinh nghiệm vào lợi ích chung của các thành phần kinh tế và cải thiện môi trường một cách xanh hơn, sạch hơn, thỏa mãn giữa hai nhu cầu: phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường – theo đúng khái niệm về phát triển bền vững, SENCO đã xây dựng cho mình:

- Phong cách quản lý công nghiệp hiện đại;