Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Địa điểm: 204 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Qui mô công ty: 250Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: ocean.edu.vn

150 followers

Việc làm đang tuyển (115)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Giám Đốc Chi Nhánh [ Xuân Trường - Nam Định ] Nam Định 22 Tr - 28 Tr VND 16-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Xuân Trường - Nam Định ] Nam Định 22 Tr - 28 Tr VND 16-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Xuân Trường - Nam Định ] Nam Định 22 Tr - 28 Tr VND 16-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Xuân Trường - Nam Định ] Nam Định 22 Tr - 28 Tr VND 16-06-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Xuân Trường - Nam Định ] Nam Định 22 Tr - 28 Tr VND 16-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Xuân Trường - Nam Định ] Nam Định 22 Tr - 29 Tr VND 16-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Hải Dương ] (Mới) Hải Dương 22 Tr - 28 Tr VND 15-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Hải Dương ] (Mới) Hải Dương 22 Tr - 25 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Hải Dương ] (Mới) Hải Dương 22 Tr - 29 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Hải Dương ] (Mới) Hải Dương 22 Tr - 28 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Hải Dương ] (Mới) Hải Dương 22 Tr - 28 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Hải Dương ] (Mới) Hải Dương 22 Tr - 28 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Hải Dương ] (Mới) Hải Dương 22 Tr - 28 Tr VND 15-06-2021
Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự [ Hà Nội ] Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Hà Nội ] Hà Nội 16 Tr - 18 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Hà Nội ] Hà Nội 15 Tr - 18 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Nhóm Kinh Doanh [ Hà Nội ] Hà Nội 16 Tr - 18 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Hà Nội ] Hưng Yên 15 Tr - 18 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Hà Nội ] Hà Nội 16 Tr - 18 Tr VND 15-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Thường Tín - Hà Nội ] Hà Nội 25 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Thường Tín - Hà Nội ] Hà Nội 25 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Thường Tín - Hà Nội ] Hà Nội 25 Tr - 29 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Thường Tín - Hà Nội ] Hà Nội 25 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Thường Tin - Hà Nội ] Hà Nội 25 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Thường Tín - Hà Nội ] Hà Nội 25 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Yên Định - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Yên Định - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Yên Định - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Yên Định - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Yên Định - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 29 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Yên Định - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Ân Thi - Hưng Yên ] Hưng Yên 22 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Ân Thi - Hưng Yên ] Hưng Yên 22 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Ân Thi - Hưng Yên ] Hưng Yên 22 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Ân Thi - Hưng Yên ] Hưng Yên 22 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Ân Thi - Hưng Yên ] Hưng Yên 22 Tr - 28 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Ân Thi - Hưng yên ] Hưng Yên 22 Tr - 29 Tr VND 14-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ An Khánh - Hoài Đức ] Bắc Cạn 22 Tr - 25 Tr VND 12-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ An Khánh - Hoài Đức ] Hà Nội 22 Tr - 25 Tr VND 12-06-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ An Khánh - Hoài Đức ] Hà Nội 22 Tr - 25 Tr VND 12-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ An Khánh - Hoài Đức ] Hà Nội 22 Tr - 25 Tr VND 12-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ An Khánh - Hoài Đức ] Hà Nội 22 Tr - 25 Tr VND 12-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ An Khánh - Hoài Đức ] Hà Nội 22 Tr - 26 Tr VND 12-06-2021
Giám Đốc Khu Vực [ Hải Dương ] Hải Dương 35 Tr - 40 Tr VND 12-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Phú Thọ 22 Tr - 25 Tr VND 12-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Thái Nguyên 22 Tr - 25 Tr VND 12-06-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Phú Thọ 22 Tr - 25 Tr VND 12-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Phú Thọ 22 Tr - 25 Tr VND 12-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Phú Thọ 22 Tr - 25 Tr VND 12-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Phú Thọ 22 Tr - 25 Tr VND 12-06-2021
Giám Đốc Khu Vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-06-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An ] Nghệ An 22 Tr - 28 Tr VND 11-06-2021
Chuyên Viên C&B ( Tiền Lương ) Hà Nội 14 Tr - 16 Tr VND 11-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An ] Nghệ An 22 Tr - 28 Tr VND 11-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An ] Nghệ An 22 Tr - 29 Tr VND 11-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An ] Nghệ An 22 Tr - 28 Tr VND 11-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An ] Nghệ An 22 Tr - 28 Tr VND 11-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An ] ] Nghệ An 22 Tr - 28 Tr VND 11-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Thanh Chương - Nghệ An ] Nghệ An 22 Tr - 28 Tr VND 11-06-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Thanh Chương - Nghệ An ] Nghệ An 22 Tr - 28 Tr VND 11-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Thanh Chương - Nghệ An ] Nghệ An 22 Tr - 28 Tr VND 11-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Thanh Chương - Nghệ An ] Nghệ An 22 Tr - 29 Tr VND 11-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Thanh Chương - Nghệ An ] Nghệ An 22 Tr - 28 Tr VND 11-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Thanh Chương - Nghệ An ] Nghệ An 22 Tr - 25 Tr VND 11-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Hà Nội ] Hà Nội 30 Tr - 40 Tr VND 10-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Quy Nhơn - Bình Định ] Bình Định 22 Tr - 25 Tr VND 09-06-2021
chuyên viên IT Dev.net Hà Nội 15 Tr - 18 Tr VND 08-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Bắc Kạn ] Bắc Cạn 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Phú Thọ 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Sale [ Hà Nội ] Hà Nội 15 Tr - 18 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Hà Nội ] Hà Nội 15 Tr - 18 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Hà Nội ] Hà Nội 18 Tr - 21 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Hà Nội ] Hà Nội 15 Tr - 19 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Bắc Kạn ] Bắc Cạn 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Bắc Kạn ] Bắc Cạn 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Bắc Kạn ] Bắc Cạn 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Bắc Kạn ] Bắc Cạn 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Bắc Kạn ] Bắc Cạn 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Hà Nội ] Hà Nội 15 Tr - 19 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Thái Nguyên 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Phú Thọ 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Phú Thọ 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Phú Thọ 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Cẩm Khê - Phú Thọ ] Phú Thọ 22 Tr - 25 Tr VND 06-06-2021
Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 05-06-2021
Kế Toán Kho Hà Nội 8 Tr - 9 Tr VND 29-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Nông Cống - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 28 Tr VND 29-05-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Nông Cống - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 28 Tr VND 29-05-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Nông Cống - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 28 Tr VND 29-05-2021
Kế Toán Công Cụ Dụng Cụ Hà Nội 8 Tr - 9 Tr VND 29-05-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Nông Cống - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 28 Tr VND 29-05-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Nông Cống - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 29 Tr VND 29-05-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Hoa Lư - Ninh Bình ] Ninh Bình 22 Tr - 28 Tr VND 28-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Hoa Lư - Ninh Bình ] Ninh Bình 22 Tr - 28 Tr VND 28-05-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Hoa Lư - Ninh Bình ] Ninh Bình 22 Tr - 28 Tr VND 28-05-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Hoa Lư - Ninh Bình ] Ninh Bình 22 Tr - 28 Tr VND 28-05-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Hoa Lư - Ninh Bình ] Ninh Bình 22 Tr - 29 Tr VND 28-05-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Hoa Lư - Ninh Bình ] Ninh Bình 22 Tr - 28 Tr VND 28-05-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Nông Cống - Thanh Hóa ] Thanh Hóa 22 Tr - 28 Tr VND 28-05-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Ba La - Hà Nội ] Hà Nội 30 Tr - 40 Tr VND 23-05-2021
Chuyên viên Digital Marketing Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 23-05-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Xa La - Hà Nội ] Hà Nội 30 Tr - 40 Tr VND 23-05-2021
Chuyên Viên Event [ Hà Nội ] Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Đại Từ - Thái Nguyên ] Thái Nguyên 22 Tr - 25 Tr VND 23-05-2021
Trưởng Nhóm Telesale [ Hưng Hà - Thái Bình ] Thái Bình 22 Tr - 25 Tr VND 23-05-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Hưng Hà - Thái Bình ] Thái Bình 22 Tr - 25 Tr VND 23-05-2021
Giám Đốc Chi Nhánh [ Hà Nội ] Hà Nội 30 Tr - 40 Tr VND 23-05-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Đại Từ - Thái Nguyên ] Thái Nguyên 22 Tr - 25 Tr VND 23-05-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Hưng Hà - Thái Bình ] Thái Bình 22 Tr - 25 Tr VND 23-05-2021
Chuyên Viên Quản Lý Hình Ảnh Truyền Thông Hà Nội 10 Tr - 12 Tr VND 23-05-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn Tuyển Sinh [ Đại Từ - Thái Nguyên ] Thái Nguyên 22 Tr - 25 Tr VND 23-05-2021
Trưởng Nhóm Bán Hàng [ Hưng Hà - Thái Bình ] Thái Bình 22 Tr - 25 Tr VND 23-05-2021
Trưởng Nhóm Tư Vấn [ Đại Từ - Thái Nguyên ] Thái Nguyên 22 Tr - 25 Tr VND 23-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Đại Từ - Thái Nguyên ] Thái Nguyên 22 Tr - 25 Tr VND 23-05-2021
Trưởng Phòng Kinh Doanh [ Hưng Hà - Thái Bình ] Thái Bình 22 Tr - 25 Tr VND 23-05-2021

Giới thiệu về công ty

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

Ocean được thành lập từ tháng 10.2007 tới nay. với sự thiết lập chính sách phát triển của ban lãnh đạo đã không ngừng phát triển gia tăng cả về số lượng cũng như chất lượng: Với 26 chi nhánh được mở rộng hoạt động trên toàn quốc, hiện nay hơn 10.000 học viên đang theo học và khoảng gần 10.000 học viên đang chờ các lớp học tiếp theo. Cùng song hành làm việc không thể không kể đến đội ngũ nhân sự Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài đã đóng góp công sức to lớn cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục Ocean Edu.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with