Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Địa điểm: 204 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Qui mô công ty: 250Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: ocean.edu.vn

Việc làm đang tuyển (206)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
OCEAN EDU-GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH- OCEAN EDU, HÀ NỘI Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
OCEAN EDU- GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
OCEAN EDU-HÀ NỘI-GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
HÀ NỘI- OCEAN EDU GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH OCEAN EDU-HÀ NỘI Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI OCEAN EDU Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH OCEAN [HÀ NỘI] Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ OCEAN EDU HÀ NỘI Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
OCEAN EDU-HÀ NỘI, GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
OCEAN EDU- GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH- HÀ NỘI Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
OCEAN EDU HÀ NỘI GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ OCEAN EDU Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI-OCEAN EDU Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2018
Nhân Viên Tư vấn [ Ocean Edu- Cẩm Phả, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Tư vấn [ Ocean Edu- Hạ Long, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Bán Hàng [ Ocean Edu- Hạ Lọng, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ cá nhân [ Ocean Edu- Hạ Long, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu- Hạ Long, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Teleslae [ Ocean Edu- Cẩm Phả, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Bán Hàng [ Ocean Edu- Cẩm Phả, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu- Cẩm Phả, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Tư Vấn Viên [ Ocean Edu- Hạ Long, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Call centre[ Ocean Edu- Hạ Long, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu- Cẩm Phả, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên phát triển thị trường [ Ocean Edu- Hạ Long, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu- Hạ Long, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ bán lẻ [ Ocean Edu- Hạ Long, Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Tư Vấn Viên [ Ocean Edu- Cẩm Phả, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên phát triển thị trường [ Ocean Edu- Cẩm Phả, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu- Cẩm Phả, Quảng Ninh] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu- Hạ Long, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ bán lẻ [ Ocean Edu- Cẩm Phả, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 20-03-2018
[Hà Nội- Phạm Văn Đồng] GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2018
[Hà Nội- Kim Văn Kim Lũ] GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2018
[Hà Nội, Trương Định ] GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2018
[Hà Nội, Đông Anh] GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2018
Giám Đốc Tài Chính Ocean Edu Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2018
Giám Đốc Nhân Sự [Hà Nội- Ocean Edu] Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2018
Kế Toán Trưởng [Hà Nội- Ocean Edu] Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2018
Sale Admin Hà Nội Cạnh tranh 18-03-2018
Chuyên Viên C&B [ Hà Nội ] Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 18-03-2018
Giám Đốc Học Vụ [Ocean Edu] Hà Nội Cạnh tranh 17-03-2018
Giám Đốc Nhân Sự [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội Cạnh tranh 17-03-2018
Kế Toán Trưởng [Ocean Edu - Hà Nội] Hà Nội Cạnh tranh 17-03-2018
Trưởng Phòng Đào Tạo [Ocean Edu - Hà Nội] Hà Nội Cạnh tranh 17-03-2018
Giám Đốc Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 16-03-2018
Ocean Edu-Kế Toán Trưởng, Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-03-2018
[Ocean Edu-Hà Nội] Kế Toán Trưởng Hà Nội Cạnh tranh 16-03-2018
Kế Toán Trưởng [Ocean Edu- Hà Nội] Hà Nội Cạnh tranh 16-03-2018
Ocena Edu- Kế Toán Trưởng- Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-03-2018
Kế Toán Viên [ OCEAN EDU- Lạng Sơn ] Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (OCEAN EDU- LẠNG SƠN) Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cạnh tranh 15-03-2018
Trưởng Phòng Tuyển Sinh [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cạnh tranh 15-03-2018
[Ocean Edu-Lạng Sơn] GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 15-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ cá nhân [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ bán lẻ [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Phát triển thị trường [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Bán Hàng [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Tư vấn [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Tư vấn viên [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Telesale [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên call center [ Ocean Edu- Lạng Sơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Telesale [ Ocean Edu-Quy Nhơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Telesale [ Ocean Edu- Phú Yên ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Bán Hàng [ Ocean Edu-Phú Yên ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
NHÂN VIÊN CALL CENTER [OCEAN EDU- PHÚ YÊN] Hà Nội Cạnh tranh 15-03-2018
Nhân Viên Tư vấn [ Ocean Edu- Phú Yên ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Dịch Vụ Bán Lẻ [ Ocean Edu-Quy Nhơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Kế Toán Viên [ OCEAN EDU- quy nhơn ] Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân [ Ocean Edu-Quy Nhơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường [ Ocean Edu-Quy Nhơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Thị Trường [ Ocean Edu-Quy Nhơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Ocean Edu-Quy Nhơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm [ Ocean Edu- Phú Yên] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Thị Trường [ Ocean Edu-Phú Yên ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Dịch Vụ Bán Lẻ [ Ocean Edu- Phú Yen ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Dịch VỤ Cá Nhân [ Ocean Edu-Phú Yên ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Bán hàng [ Ocean Edu-Quy Nhơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu- Quy Nhơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
[OCEAN EDU-PHÚ YÊN] GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 15-03-2018
Trưởng Phòng Tuyển Sinh [ Ocean Edu-Phú Yên ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cạnh tranh 15-03-2018
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (OCEAN EDU-PHÚ YÊN) Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cạnh tranh 15-03-2018
TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (OCEAN EDU- QUY NHƠN) Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cạnh tranh 15-03-2018
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ CÁ NHÂN (OCEAN EDU- QUY NHƠN) Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cạnh tranh 15-03-2018
[OCEAN EDU- QUY NHƠN] GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 15-03-2018
Tư Vấn Viên [ Ocean Edu-Quy Nhơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [ Oean Edu-Quy Nhơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Tư Vấn Viên [ Ocean Edu-Phú Yên] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu-Phú Yên ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Phát Triển Thị Trưởng [ Ocean Edu_Phú Yên ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Nhân Viên Call Center [ Ocean Edu-Quy Nhơn ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 15-03-2018
Kế Toán Viên [ OCEAN EDU- Cẩm Phả, Quảng Ninh ] Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 14-03-2018
[OCean Edu- Hạ Long, Quảng Ninh] GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội Cạnh tranh 14-03-2018
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO [Cẩm Phả, Quảng Ninh] Hà Nội 8 Tr - 12 Tr VND 14-03-2018
Trưởng Phòng Tuyển Sinh [ Ocean Edu- Cẩm Phả, Quảng Ninh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cạnh tranh 14-03-2018
Trưởng Nhóm Dịch vụ khách hàng [OCEAN EDU -Hà Nội] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 10-03-2018
Trưởng Nhóm Dịch vụ [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 10-03-2018
Trưởng Nhóm Tư Vấn [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 10-03-2018
Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng [OCEAN EDU - Bắc Giang] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 12 Tr VND 10-03-2018
Trưởng Phòng Đào tạo [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 15 Tr VND 10-03-2018
Giám Đốc Chi Nhánh [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội 12 Tr - 15 Tr VND 10-03-2018
Trưởng Phòng Tuyển Sinh [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 10-03-2018
Trưởng Nhóm Telesales [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tây 10 Tr - 12 Tr VND 10-03-2018
Sales Admin [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên tiếp thị sản phẩm [ Hà Nội, Kim Văn Kim Lũ_Ocean Edu] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên phát triển thị trường [ Hà Nội, Kim Văn Kim Lũ_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tuyển sinh [ Hà Nội, Trương Định ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Phát triển thị trường[ Ocean Edu_Hà Nội, Times City ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu_Hà Nội, Times City ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Times City ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ bán lẻ [Ocean Edu_Hà Nội, Times City ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Call Center [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Telesale [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân[ Ocean Edu_Hà Nội, Times City ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Call Center [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên telesale [Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Tư vấn viên [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên dịch vụ cá nhân [ Hà Nội, Kim Văn Kim Lũ_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên tư vấn [ Hà Nội, Trương Định_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tiếp thị sản phẩm [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Call Center [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ bán lẻ [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên call Center [ Hà Nội, Kim Văn Kim Lũ_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhan viên tư vấn [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Thị Trường [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Phát triển thị trường [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Telesale [ Hà Nội, Kim Văn Kim Lũ_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên dịch vụ bán lẻ [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Thị Trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tư Vấn[ Ocean Edu_Hà Nội, Times City ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên bán hàng [ Ocean Edu_Hà Nội, Times City ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu_Phạm Văn Đồng ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Telesale [ Ocean Edu_Hà Nội, Times City] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên bán hàng[ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên dịch vụ cá nhân [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên thị trường [ Hà Nội, Kim Văn Kim Lũ_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên dịch vụ bán lẻ [Hà Nội, Kim Văn Kim Lũ_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Bán hàng [ Ocean Edu-Hà Nội, Trương Định ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên dịch vụ bán lẻ [ Ocean Edu_Hà Nội, Trương Định ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tiếp thị sản phẩm[ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ cá nhân [Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Tư Vấn Viên [ Ocean Edu-Hà Nội, Trương Định ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ bán lẻ [ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Tư Vấn Viên [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Tư vấn viên [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Telesale [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tuyển sinh [ Hà Nội, Kim Văn Kim Lũ_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Tư Vấn Viên [ Hà Nội, Kim Văn Kim Lũ_Ocean Edu] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Bán Hàng [Hà Nội, Kim Văn Kim Lũ_Ocean Edu] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tư vấn [ Hà Nội, Kim Văn Kim Lũ_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên bán hàng [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu_Hà Nội, Time City ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Tư Vấn Viên [ Ocean Edu_Hà Nội, Time City] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tư Vấn [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 7 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ cá nhân [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ bán lẻ [Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên Call Center [ Hà Nội, Phạm Văn Đồng_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Telesale [ Hà Nội, Trương Định_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tư Vấn [ Ocean Edu_Hà Nội, Trương Định ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên phát triển thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Trương Định ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu_Hà Nội, Trương Định ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên dịch vụ bán lẻ [ Hà Nội, Trương Định_Ocean Edu ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Trương Định ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Telesale [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ bán lẻ [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tiếp thị sản phẩm [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ cá nhân [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Call Center [ Ocean Edu_Hà Nội, Times City] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Tư Vấn Viên [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Call Center [ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tư vấn [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Phát triển thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Bán Hàng [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu_Hà Nội, Minh Khai] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tư vấn [ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên phát triển thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Tư vấn viên [Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh Cạnh tranh 10-03-2018
Nhân Viên Phát triển thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Bán Hàng [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Trãi ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Call Center [Ocean Edu_Hà Nội, Đông Anh ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Dịch vụ cá nhân [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên phát triển thị trường [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tư vấn [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân viên bán hàng [Ocean Edu_Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 7 Tr - 10 Tr VND 10-03-2018
Nhân Viên Đào Tạo [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 05-03-2018
Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội 5 Tr - 7 Tr VND 05-03-2018
Digital Marketing [Ocean Edu - Hà Nội] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 10 Tr - 15 Tr VND 05-03-2018
Giám Đốc Chi Nhánh [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội Cạnh tranh 05-03-2018
Chuyên Viên Tuyển Dụng [OCEAN EDU - Hà Nội] Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 05-03-2018
Chuyên Viên Pháp Chế [Ocean Edu - Hà Nội] Hà Nội 8 Tr - 10 Tr VND 05-03-2018
Nhân Viên Tuyển Sinh [ Ocean Edu - Hà Nội ] Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh 5 Tr - 7 Tr VND 28-02-2018
[ Ocean Edu - Hà Nội ] Thực tập sinh Design Hà Nội Cạnh tranh 23-02-2018

Giới thiệu về công ty

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

Ocean được thành lập từ tháng 10.2007 tới nay. với sự thiết lập chính sách phát triển của ban lãnh đạo đã không ngừng phát triển gia tăng cả về số lượng cũng như chất lượng: Với 26 chi nhánh được mở rộng hoạt động trên toàn quốc, hiện nay hơn 10.000 học viên đang theo học và khoảng gần 10.000 học viên đang chờ các lớp học tiếp theo. Cùng song hành làm việc không thể không kể đến đội ngũ nhân sự Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài đã đóng góp công sức to lớn cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục Ocean Edu.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with