Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng

Địa điểm: Lầu 8, tòa nhà Profomilk, 51-53 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

Qui mô công ty: 100-499Website: http://ngochunggroup.com.vn

Việc làm đang tuyển (97)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Trưởng phòng kinh doanh phân bón Công ty Thiên Ấn (Quảng Ngãi) (Mới) Quảng Ngãi Cạnh tranh 22-11-2017
Trưởng phòng kinh doanh VLXD Công ty Thiên Ấn (Quảng Ngãi) (Mới) Quảng Ngãi Cạnh tranh 22-11-2017
Phó TGĐ Kinh doanh công ty 68 (Quảng Ngãi) (Mới) Quảng Ngãi Cạnh tranh 22-11-2017
TGĐ điều hành công ty Thiên Ấn (Quãng Ngãi) (Mới) Quảng Ngãi Cạnh tranh 22-11-2017
TGĐ Công ty Hạ Tầng (Krong Buk) (Mới) Dak Lak Cạnh tranh 22-11-2017
Nhân viên Kỹ thuật sản xuất công ty PA (Krong Buk) (Mới) Dak Lak Cạnh tranh 22-11-2017
Trưởng phòng kinh doanh kế hoạch KNG (EaH'leo) (Mới) Dak Lak Cạnh tranh 22-11-2017
Nhân viên kinh doanh nông sản HTPTN (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-11-2017
Nhân viên kinh doanh VLXD HTPTN (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-11-2017
Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu phân bón HTPTN (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-11-2017
Trưởng phòng kinh doanh nội ngoại thất HTPTN (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-11-2017
Trưởng phòng kinh doanh vật liệu xây dựng HTPTN (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-11-2017
TGĐ Công ty HTPTN (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-11-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường (Mới) Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai Cạnh tranh 21-11-2017
Giám Đốc Kinh Doanh Vùng (Mới) Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum Cạnh tranh 21-11-2017
Nhân Viên Tài Chính (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2017
Công Nhân Mộc (EaH'leo) (Mới) Dak Lak Trên 7 Tr VND 21-11-2017
KCS Quản Lý Nông Sản (Krong Buk) (Mới) Dak Lak Cạnh tranh 21-11-2017
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp (Krong Buk) (Mới) Dak Lak Cạnh tranh 21-11-2017
Nhân Viên Kế Toán (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2017
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp (Mới) Hồ Chí Minh Trên 6,5 Tr VND 21-11-2017
Thư Kí Kinh Doanh (Mới) Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 21-11-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Du Lịch (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2017
Thư Ký Ban Tài Chính Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 20-11-2017
P.TGĐ Kinh Doanh HTP Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng KD XNK Vật Tư - Nông Sản Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng KD Phân Bón HTP Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kinh Doanh XNK Nông Sản HTP Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Gỗ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
KCS Quản Lý Nông Sản HTP Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Gỗ HTP Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Thị Trường Kinh Doanh Phân Bón HTP Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Nông Sản HTPTN Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Kế Toán HTPTN Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
P.TGĐ Công Ty Du Lịch T&T Hồ Chí Minh Trên 7 Tr VND 20-11-2017
GĐ Kinh Doanh T&T Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng KD Lữ Hành T&T Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kế Toán T&T Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Sale T&T Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
TGĐ Công Ty Kinh Doanh Vận Tải M&M Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2017
Giám Đốc Kinh Doanh Vùng (Ngành Phân Bón) Hồ Chí Minh, Kon Tum, Khánh Hòa Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Kế Hoạch CT Hạ Tầng (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Kế Toán CT PA (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Đá CT PA (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Kế Hoạch CT PA (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
GĐ Điều Hành Nhà Máy CT PA (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
TGĐ Công Ty PA (Krong Buk) Dak Lak Trên 7 Tr VND 20-11-2017
KCS Quản Lý Nông Sản CN HTP (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Nông Sản CN HTP (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
GĐ Kinh Doanh Phân Bón CN HTP (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
GĐ Điều Hành Chi Nhánh HTPTN (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Kế Toán Công Ty Hạ Tầng (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kế Toán CN DGF (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kinh Doanh CN DGF (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
KCS Quản Lý Nông Sản CN CT Thiên Ấn (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Kế Hoạch CT DGF (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
GĐ Kinh Doanh Thị Trường CT DGF (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
GĐ Nhà Máy CN Công Ty DGF (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kinh Doanh VLXD CN CT Thiên Ấn (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Nông Sản CN CT Thiên Ấn (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Phân Bón CN CT Thiên Ấn (Eah'leo) Dak Lak, Dak Nông Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kế Toán CN CT Thiên Ấn (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
KCS Quản Lý Nông Sản CN CT Thiên Ấn (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng Kinh Doanh Kế Hoạch CN CT Thiên Ấn (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
GĐ Nhà Máy Chế Biến Nông Sản CN CT Thiên Ấn (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
GĐ Kinh Doanh Nông Sản CN CT Thiên Ấn (Eah'leo) Dak Lak, Dak Nông, Kon Tum Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Thiết Kế KNG (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Giám Đốc Kinh Doanh Kỹ Nghệ Gỗ KNG (Eah'leo) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Thiết Kế CT Hạ Tầng (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
GĐ Kỹ Thuật Nhà Máy Phân Bón (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng KD Kế Hoạch CN Nhà Máy Phân Bón (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
NV Kỹ Thuật Sản Xuất CN Nhà Máy Phân Bón (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Kế Toán Nhà Máy Phân Bón (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
GĐ Điều Hành Chi Nhánh Vận Tải M&M (Krong Buk) Dak Lak Trên 7 Tr VND 20-11-2017
Trưởng Phòng KD Kế Hoạch CN Vận Tải M&M (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
KCS Quản Lý Nông Sản Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
P.TGĐ Kinh Doanh Công Ty CP Du Lịch Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng KD Nhà Hàng Khách Sạn CTCP Du Lịch Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Quản Lý Siêu Thị Nhà Hàng Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trên 7 Tr VND 20-11-2017
Phó TGĐ Kinh Doanh CT Đức Lộc (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Kinh Doanh Online CTCP Du Lịch Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng KD Lữ Hành CT Đức Lộc (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Kế Toán CT Đức Lộc (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Sale CT Đức Lộc (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Phó TGĐ Kinh Doanh CT Thiên Ấn (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
TGĐ Công ty 68 (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên Thiết Kế CT 68 (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng KD Kế Hoạch CT 68 (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Kế Toán CT 68 (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Phó TGĐ Kinh Doanh LSDL Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
TGĐ Lâm Sản DakLak (LSDL) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên KD Ngành Gỗ LSDL Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Kế Toán CT Thiên Ấn (Quãng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng KD CT Thiên Ấn (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng phòng KD thị trường LSDL Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Trưởng Phòng KD Kế Hoạch Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi (Krong Buk) Dak Lak Cạnh tranh 20-11-2017
Nhân Viên KD Công Ty Thiên Ấn (Quảng Ngãi) Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-11-2017

Giới thiệu về công ty

Tập Đoàn Ngọc Hùng là Tập Đoàn kinh tế trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hoạt động đa ngành nghề trải dài khắp trên mọi miền đất nước. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực chính và cốt lõi của Tập đoàn. Với hơn 30 đơn vị thành viên của Tập Đoàn Ngọc Hùng, trong đó Công ty Cổ phần Phân Bón Hoa Cương Đất Việt là đơn vị thành viên chuyên kinh doanh các sản phẩm phân bón. Với hơn 25 năm gắn liền với hoạt động kinh doanh ngành nông nghiệp, chúng tôi thấu hiểu những trăn trở của bà con nông dân trong việc lựa chọn và sử dụng các sản phẩm phân bón. Qua quá trình hoạt động và gắn liền với bà con nông dân trên mọi miền đất nước, chúng tôi đã phối hợp cùng các nhà khoa học của các viện nghiên cứu nông nghiệp cho ra các dòng sản phẩm phân bón khác nhau như: Hữu cơ, Hữu cơ vi sinh, Phân hữu cơ khoáng, Phân NPK, các chế biến phân bón lá và cải tạo đất mang thương hiệu “Hoa Cương Đất Việt”, nhằm bổ sung các thành phần dinh dưỡng cần thiết phù hợp cho từng thời kỳ, từng chu kỳ sinh trưởng và phát triển của các loại cây khác nhau, trên từng vùng đất, loại đất khác nhau, để trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, cây trồng vẫn phát triển tốt đem lại cho bà con nông dân những mùa vàng bội thu. Tập đoàn Ngọc Hùng (NGOC HUNG GROUP) tiền thân là Công ty TNHH Ngọc Hùng, được thành lập vào năm 2000, Trụ sở công ty tọa lạc tại huyện EaHLeo tỉnh Dak Lak. Tổng vốn điều lệ tập đoàn: 626.692.580.000 đồng. Sau 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay Ngọc Hùng Group đã vươn lên thành một tập đoàn kinh tế với 30 đơn vị thành viên trực thuộc, hoạt động đa ngành nghề trong nhiều lĩnh vực tại các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung như: – Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phân bón. – Kinh doanh chế biến các sản phẩm nông nghiệp. – Khai thác khoáng sản. – Sản xuất vật liệu xây dựng. – Khai thác và chế biến đá granite xuất khẩu. – Kinh doanh hàng trang trí nội thất, ngoại thất. – Kinh doanh vận tải. – Kinh doanh khách sạn, nhà hàng. – Kinh doanh du lịch lữ hành. Một số công ty thành viên nổi bật: Công ty CP phân bón Hoa Cương Đất Việt (sản xuất và kinh doanh phân bón), Công ty CP Khoáng Sản PA (khai thác và kinh doanh đá granite), Công ty CP Du Lịch Quảng Ngãi (Resort Sa Huỳnh, Khách sạn Hùng Vương, Nhà hàng khách sạn Mỹ Khê), Công ty CP Lâm Sản Daklak (chế biến gỗ, nội ngoại thất). Các công ty thành viên cụ thể: 1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Hùng 2. Công ty Xuất nhập khẩu Ngọc Hùng 3. Công ty TNHH MTV ĐT & KD HTCN Ngọc Hùng 4. Công ty Cổ phần PHân Bón Hoa Cương Đất Việt 5. Công ty Cổ phần Hoa Cương Đất Việt 6. Công ty Cổ phần Khoáng sản PA 7. Công ty Cổ phần Du Lịch Quãng Ngãi 8. Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Hoàng Phương 9. Công ty Cổ phần Lâm Sản Đak Lăk 10. Công ty Cổ phần Chế biến cà phê D.G.F 11. Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế T & T 12. Công ty Cổ phần chế biến thức ăn và chăn nuôi T & T 13. Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Hưng Thịnh Phát Tây Nguyên 14. Công ty Cổ phần Vận tải M & M CÁC THÀNH TÍCH Tôn chỉ hoạt động của Tập Đoàn Ngọc Hùng gắn liền kinh doanh với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội và bảo vệ môi trường. Sau nhiều năm hoạt động Tập Đoàn Ngọc Hùng tự hào, vinh dự được nhận các giải thưởng sau: – Doanh nghiệp thứ 51 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2013; – Giải thưởng Doanh Nhân Văn Hóa; – Giải thưởng Doanh Nhân Tâm Tài; – Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt; – Liên tục trong suốt 25 năm qua được Nhà nước tặng bằng khen về công tác an sinh xã hội, xây dựng đất nước.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with