Tìm việc dễ dàng...

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

Địa điểm

21A Cát Linh, Đống Đa


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://ceco.com.vn
10 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp hóa chất (CECO) được thành lập từ năm 1967 là thành viên của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Với trên 55 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ Tư vấn Đầu tư xây dựng (Bao gồm cả Tư vấn các vấn đề pháp lý theo quy định Việt Nam); Đánh giá tác động môi trường, Thiết kế; Tổng thầu EPC; EPCm; PMC,… trên nhiều lĩnh vực công nghiệp: Hóa chất, Khí Công nghiệp, Phân Bón, Hóa dầu, Xăng dầu, Năng lượng & phụ trợ, Môi trường & Xử lý chất thải, Thực phẩm, Hóa dược, Công nghiệp tiêu dùng, Khai thác & chế biến khoáng sản , Năng lượng tái tạo, Cao su & các sản phẩm khác…

Nhằm mục tiêu đáp ứng các giải pháp kỹ thuật để tối ưu hóa công nghệ sản xuất, nội địa hoá thiết bị cũng như xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, CECO chú trọng thực hiện công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật từ cấp cơ sở, Tập đoàn Hóa chất, Bộ Công Thương, đến cấp Nhà nước và các dự án Hóa học xanh của UNDP.

Thông điệp từ Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

Đưa công nghệ xanh cũng như những giải pháp mang tính bền vững cho môi trường và trình độ quản lý tiên tiến nhất vào các dự án công nghiệp của Việt Nam, tạo nên những công trình hiệu quả cho Chủ đầu tư cũng như thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và sự phát triển của xã hội.​